Naar inhoud
Gemeente Mol

Starterssubsidie allochtone verenigingen

Allochtone verenigingen in opstart kunnen van deze subsidie gebruik maken om hun werking vorm te geven. Onze gemeente erkent hiermee het belang van een rijk verenigingsleven en wil deze verenigingen ondersteunen die gezien hun specifiek karakter minder ondersteund worden.

   
Vereniging/groep *
   
Contactpersoon  
   
Voornaam *
Naam *
Straat + nummer*
Postcode + woonplaats *
GSM/Telefoonnummer *
e-mailadres
 
Rekeningnummer *
   
   
Beschrijving van het initiatief
   
Datum start vereniging *
Doelpubliek *
   
Beschrijving werking *
   
Historiek *
   
Plaats van de werking *
   
Doelstelling *
   
Geplande kosten *
   
   
Wat gebeurt er nu verder?

De integratiedienst kijkt na of je aanvraag in aanmerking komt en neemt contact met je op.

   
Het inzenden van dit formulier betekent niet automatisch dat men op financiële steun van de gemeente kan rekenen, omdat de budgettaire mogelijkheden beperkt zijn. De aanvraag moet de procedure beschreven in het subsidiereglement. Een startend initiatief kan een subsidie van maximaal € 500 ontvangen. De aanvraag moet binnen de eerste vijftien maanden van de vereniging ingediend worden. Ten laatste 40 dagen na de toekenning van de premie wordt het onkostendossier overgemaakt aan de integratiedienst.
 
Meer info: 014 33 16 23, annelies.daems@dsomol.be

* = Verplicht in te vullen


Downloads

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen

E-mailadres*