Naar inhoud
Gemeente Mol

Activiteiten-, projectsubsidie die het allochtoon verenigingsleven ondersteunen

Deze subsidie is bedoeld om activiteiten of projecten te organiseren die het allochtoon verenigingsleven ondersteunen of het bestaande verenigingsleven meer kleur geven. De projecten moeten kaderen in het gemeentelijk minderhedenbeleid en worden ingericht door een Molse vereniging of een samenwerkingsverband van telkens acht Mollenaars waarvan minstens de helft van allochtone afkomst.

   
Vzw/Groep *
   
Contactpersoon  
   
Voornaam *
Naam *
Straat + nummer*
Postcode + woonplaats *
GSM/Telefoonnummer *
e-mailadres
 
Rekeningnummer van de organisatie *
   
   
De activiteit / project  
   
Omschrijving *
Doelpubliek *
Bekendmaking door middel van *
Datum en uur *
Plaats *
Doel *
Er wordt een inkom gevraagd van *
Polisnummer verzekering
   
Geschatte onkosten  
   

gage artiest

licht
geluid
publiciteit
reiskosten
SABAM
huur zaal
verzekering
andere
   
   
Wat gebeurt er nu verder?

De integratiedienst kijkt na of je aanvraag in aanmerking komt en neemt contact met je op.

Het inzenden van dit formulier betekent niet automatisch dat men op financiële steun van de gemeente kan rekenen, omdat de budgettaire mogelijkheden beperkt zijn. De aanvraag moet de procedure beschreven in het subsidiereglement. De tussenkomst bedraagt maximum 75% van € 750 voor een activiteit en € 1 000 voor een project. De aanvraag voor subsidie moet binnen komen ten laatste 4 maanden voor de activiteit. Ten laatste 40 dagen na de activiteit moeten de bewijzen van de onkosten en voorbeelden van het promotiemateriaal op de integratiedienst binnengebracht worden.
 
Meer info: 014 33 16 23, annelies.daems@dsomol.be

* = Verplicht in te vullen


Downloads

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen

E-mailadres*