Naar inhoud
Gemeente Mol

Subsidie vorming leden allochtone verenigingen

Leden van allochtone verenigingen kunnen van deze subsidie gebruik maken om een vorming te volgen die hen kan helpen bij het uitbouwen van het verenigingsleven.
   
   
Persoonsgegevens  
   
Voornaam *
Naam *
Straat + nummer*
Postcode + woonplaats *
GSM/Telefoonnummer *
e-mailadres
 
Vorming / cursus *
Inrichter *
Doel van de opleiding *
Deelnameprijs cursus *
   
Geboortedatum:
Bestuurslid van
Functie *
Rekeningnummer + naam vereniging
   
   
Wat gebeurt er nu verder?

De integratiedienst kijkt na of je aanvraag in aanmerking komt en neemt contact met je op.

   
Het inzenden van dit formulier betekent niet automatisch dat men op financiële steun van de gemeente kan rekenen, omdat de budgettaire mogelijkheden beperkt zijn. De aanvraag moet de procedure beschreven in het subsidiereglement. Er kan maximum 75% van de kostprijs met een maximum van € 250 gesubsidieerd worden. De aanvraag wordt tenminste vier maanden voor de start van de vorming ingediend. Ten laatste 40 dagen na de vorming wordt het onkostendossier binnengebracht.
 
Meer info: 014 33 16 23, annelies.daems@dsomol.be

* = Verplicht in te vullen


Downloads

Om dit document te versturen, is het nodig uw e-mailadres* in te vullen

E-mailadres*