Naar inhoud
Gemeente Mol

Dienstverlening gemeentebestuur enkel op afspraak. Een vraag? Bel eerst!

dienstverlening op afspraak
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
woensdag 9 september 2020

Door corona werken de meeste gemeentediensten enkel op afspraak. Heb je een vraag? Bel dan eerst. In eerste instantie helpen we je zoveel mogelijk verder via telefoon, e-mail of het e-loket. Is het toch nodig om langs te komen? Dan maken we een afspraak en ontvangen we je veilig. Kom zoveel mogelijk alleen. Ontsmettingsmogelijkheden voor je handen, looproutes en het bewaren van de sociale afstand zijn hierbij uitermate belangrijk. Bellen kan naar 014 33 07 11.

Wil je gebruik maken van onze dienstverlening? Bel dan eerst!

 • Kunnen we je telefonisch verder helpen? Dan doen we dat meteen.
 • Kunnen we je helpen via e-mail of via ons e-loket? Dan spreken we af hoe we dit in orde brengen. Op onze website vind je een overzicht van attesten en bewijzen die je digitaal kan aanvragen:

Voor inwoners die geen computer ter beschikking hebben, zoeken we naar een andere oplossing.

 • Is fysieke dienstverlening absoluut noodzakelijk? Dan maak je telefonisch een afspraak.

We zetten de meest bezochte diensten op een rijtje:

 • Burgerzaken:
  • Dienst bevolking: 014 33 07 16
  • Burgerlijke stand: 014 33 07 30
  • Dienst vreemdelingenzaken: 014 33 07 25
 • Milieudienst: 014 33 07 35
 • Dienst ruimtelijke ordening: 014 33 08 30
 • Sociale dienst en dienst seniorenplus: 014 33 16 00
 • Jeugd en sport: 014 33 05 10

Uitzonderingen

Bij volgende diensten kan je terecht zonder afspraak:

 • Cultuurcentrum ’t Getouw
 • Dienst toerisme
 • Informatie- en onthaalbalie ’t Getouw
 • Informatie- en onthaalbalie Ten Hove (tijdelijk in de Werkwinkel)
 • Bibliotheek

Meer info:

> informatie en onthaalbalie ’t Getouw, Molenhoekstraat 2, 014 33 07 11

> balie Ten Hove (tijdelijk in de Werkwinkel), Jakob Smitslaan 28, 014 33 16 00

> 2400@gemeentemol.be