Naar inhoud
Gemeente Mol

Medisch coördinatieoverleg 15 oktober: “Samen staan we voor grote uitdaging”

Medisch coördinatieoverleg 15 oktober
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
donderdag 15 oktober 2020

Donderdag 15 oktober vond een nieuw medisch overleg plaats tussen het gemeentebestuur, het ziekenhuis, de huisartsen en de CLB’s. Eensgezind klonk er één conclusie: “Mirakeloplossingen bestaan jammer genoeg niet. Volgehouden discipline blijft noodzakelijk. Snel testen en kort op de bal spelen voor lokaal contactonderzoek, luidt onze opdracht.”

Testcentrum ecocentrum De Goren

 • De definitieve cijfers voor maandag 12 oktober in ecocentrum De Goren zijn inmiddels bekend. We noteren voor deze dag finaal 50 positieve resultaten op 142 coronatesten, wat een zeer hoge positiviteitsratio van 35% betekent.

 

 • Deze 50 positieve resultaten omvatten zowel inwoners van Mol, Balen, Dessel en overige gemeentes uit de regio. De helft van de 50 besmettingen werden vastgesteld bij inwoners van onze gemeente. De verdeling van de positieve testresultaten over Mol en Balen komt nagenoeg overeen met de respectievelijke inwonersaantallen.
 • Voor de resultaten van dinsdag 13 oktober zitten we op dit moment aan veertien positieve resultaten op 128 testen, waarbij we voor 27 testen nog geen resultaten ontvingen. Dit ligt opnieuw in lijn met de stijgingsgraad van de voorbije week. Maandag 12 oktober was dus duidelijk een extreme uitschieter, die we hopelijk in de toekomst kunnen vermijden.
 • De helft van de mensen die we testen in het ecocentrum vertoont ziektesymptomen, de andere helft laat zich verplicht testen door een hoogrisicocontact.
 • Op dit moment ligt het reproductiecijfer voor de provincie Antwerpen op 1,4. Dit betekent dat elke besmetting leidt tot 1,4 nieuwe besmettingen. Het virus wint verder aan kracht, wat inhoudt dat we op korte termijn geen daling van de besmettingscijfers mogen verwachten.
 • We zetten de evolutie van de laatste weken in perspectief.
  • Eind augustus zaten we ongeveer aan 20 besmettingen per 100.000 inwoners.
  • Een week gelegen lag dit cijfer nog op 80 besmettingen per 100.000 inwoners.
  • Deze week gaan we al over de 200 besmettingen per 100.000 inwoners. Deze sterke stijging heeft de gemeentelijke crisiscel aangezet tot stevig ingrijpen, in afwachting van de nationale beslissingen van vrijdag 16 oktober.
 • We breiden de capaciteit van het testcentrum stapsgewijs uit naar 250 à 300 testen per dag. Daarnaast nemen verschillende huisartsen en dokterspraktijken ook zelf testen af. Zij beschikken hiervoor over het vereiste beschermingsmateriaal.

Lokaal contactonderzoek

 • Een twintigtal medewerkers van het gemeentebestuur is betrokken bij het lokaal contactonderzoek. Zij bellen elke besmette inwoner op met een gerichte vragenlijst. Zo proberen we de oorzaak van de besmetting te achterhalen. Door alle resultaten samen te brengen en te analyseren, zoeken we naar besmettingsclusters.
 • Met dit lokaal contactonderzoek spelen we zo kort mogelijk op de bal. Voor het overgrote deel van de inwoners die maandag 12 oktober een positieve test aflegden, is het lokaal contactonderzoek opgestart. Zij ontvingen al een telefoontje van één van onze contactonderzoekers. We hopen zo snel mogelijk alle bevragingen te kunnen analyseren, zodat we eventuele nieuwe clusters snel detecteren.
 • Clusters kunnen op verschillende manieren ontstaan. De afgelopen week stelden we een grote cluster vast vanuit één wedstrijd van een sportclub. Dit leidde de dagen nadien onrechtstreeks tot heel wat bijkomende besmettingen bij de familieleden van spelers en toeschouwers.
 • Daarnaast zien we opvallend veel kotstudenten in de cijfers. De dagen nadien stelden we jammer genoeg ook nieuwe besmettingen vast bij hun gezinsleden.
 • Beide vaststellingen samen verklaren waarom de leeftijdscategorieën van 21 – 30 en 51 – 60 jaar op dit moment het sterkst vertegenwoordigd zijn in de cijfers.
 • Clusters kunnen overal opduiken na risicosituaties, waarna de besmettingen uitdeinen naar gezinsleden. Veel mensen in een gemoedelijke sfeer samen in een beperkte binnenruimte vormt het grootste risico. Tot op heden stelden we clusters vast in een lagere school, het club- en het verenigingsleven én bij kotstudenten.

 

Heilig Hartziekenhuis

 • Het Heilig Hartziekenhuis telt momenteel vijf coronapatiënten op de gewone afdeling. De leeftijden van deze patiënten variëren van 50 jaar tot meer dan 80 jaar.
 • Op de intensieve zorgen worden twee coronapatiënten behandeld. De leeftijden variëren tussen de 40 en 60 jaar.
 • Het ziekenhuis stelt vast dat de verwachte stijging van coronapatiënten zich effectief in een hoog tempo doorzet. De komende dagen schaalt het ziekenhuis mogelijk verder op, wat betekent dat er bijkomende bedden worden voorbehouden voor coronapatiënten. Dit gebeurt in nauwe samenspraak met het ZNK-netwerk (ziekenhuizen van Mol, Geel, Herentals en Turnhout).
 • Een verdere opschaling betekent wellicht dat de reguliere ziekenhuisactiviteiten moeten worden teruggeschroefd. In dat geval worden patiënten persoonlijk verwittigd. Omdat de diensten radiologie, laboratorium en consultaties momenteel nog niet onder druk staan, blijven die voorlopig normaal functioneren.
 • Het ziekenhuis kijkt ook kritisch naar de regels omtrent bezoek en begeleiding. Ook dit wordt de komende dagen en uren mogelijk verder verstrengd. Dit gebeurt steeds in samenspraak met de vier ZNK-ziekenhuizen.
 • Infrastructuur vormt niet de grootste uitdaging de komende weken, wel de beschikbaarheid van voldoende medewerkers. Op dit moment vormt dit voor het ziekenhuis nog geen acuut probleem, maar dit wordt van kortbij opgevolgd. De medewerkers wacht de komende weken opnieuw een zware taak. Het ziekenhuis levert alle mogelijke inspanningen om hen te ondersteunen en hun welzijn te garanderen.

Centra voor leerlingenbegeleiding

 • Ook de centra voor leerlingenbegeleiding voelen de druk van de stijgende besmettingscijfers. Zij voeren het contactonderzoek wanneer er besmettingen bij leerlingen en leerkrachten worden vastgesteld. In samenspraak met de schooldirecties identificeren ze de laag- en de hoogrisicocontacten. Vervolgens informeren ze de betrokken ouders.
 • Om de stijgende werklast op te vangen voor zowel het kleuter-, lager als secundair onderwijs, worden extra medewerkers ingezet en zijn er weekend- en avondpermanenties ingevoerd.
 • De centra voor leerlingenbegeleiding benadrukken het belang voor leerkrachten om onderling afstand te houden en mondmaskers te dragen. Bij eventuele besmettingen bij collega’s bepaalt dit of en welke andere leerkrachten verplicht in quarantaine moeten. Het is essentieel om het aantal leerkrachten in quarantaine zo laag mogelijk te houden. Anders dreigen scholen en klassen bij besmettingen te moeten sluiten door organisatorische redenen.

Woonzorgcentra en zorginstellingen

 • In alle woonzorgcentra en zorginstellingen worden de interne richtlijnen en de bezoekersregeling verder aangescherpt.
 • Voor de woonzorgcentra verwachten we vrijdag 16 oktober nieuwe Vlaamse richtlijnen.
 • Op dit moment zijn er nog geen grote corona-uitbraken in onze woonzorgcentra en zorginstellingen.
 • We bekijken samen met de betrokken instellingen de mogelijkheden voor een preventieve testing van alle medewerkers. Mogelijk wordt dit de komende dagen voor één of meerdere instellingen georganiseerd.