Naar inhoud
Gemeente Mol

Gemeentebestuur weigert verkavelingsvergunning Katerat in Sluis

Katerat
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 25 juni 2021

Na het negatief advies begin maart heeft het college van burgemeester en schepenen op de zitting van donderdag 24 juni de verkavelingsvergunning formeel geweigerd. Met deze beslissing heeft het gemeentebestuur de vergunningsaanvraag volledig afgehandeld. De projectontwikkelaars beslissen over eventuele beroepsmogelijkheden.

Het college van burgemeester en schepenen gaf begin maart een gemotiveerd negatief advies voor de verkaveling Katerat in Sluis. Dit negatief advies was bestemd voor de provinciale omgevingscommissie. Deze commissie ontving ook van andere instanties de nodige gemotiveerde adviezen.

De weigering van de ‘zaak der wegen’ door de gemeenteraad leidt evenwel automatisch tot een formele weigering van de verkavelingsvergunning door het college van burgemeester en schepenen.

Wat nu?

Na deze weigering beslissen de projectontwikkelaars over het vervolg. Eén van de opties is het benutten van de beroepsmogelijkheden.

Meer info: dienst ruimtelijke ordening, 014 33 08 30, ro@gemeentemol.be