Naar inhoud
Gemeente Mol

Een bibliotheek in elke basisschool moet leesplezier bij kinderen bevorderen

Dit nieuwsbericht is niet actueel.
maandag 15 november 2021

Onder de noemer ‘Leesplezier voor ieder kind’ opende op vrijdag 12 november de eerste schoolbibliotheek in basisschool Klim-Op in Ginderbuiten. Het project ‘Leesplezier voor ieder kind’ is een initiatief van de bibliotheek in samenwerking met de Molse basisscholen. Met het project brengen we de boeken tot bij de kinderen om zo het lezen op school en thuis te stimuleren. Ook in de basisscholen De Toren en ‘t Egeltje in Achterbos realiseren we dit schooljaar nog een schoolbibliotheek. De bibliotheek streeft naar een schoolbibliotheek voor elke Molse basisschool.

Niemand zal ontkennen dat de bibliotheek een belangrijke rol kan spelen in het stimuleren van de leesbevordering. Net daarom wil ook onze bibliotheek volop inzetten op leesplezier. Jammer genoeg is lezen bij kinderen vaak een verplicht nummertje en net daar wringt het schoentje. Studies tonen aan dat lezen pas zijn vruchten afwerpt wanneer kinderen er ook werkelijk plezier aan beleven. Kinderen die met plezier lezen, zijn niet alleen beter in taal, maar ook beter in begrijpend lezen, vraagstukken, wiskunde,…

Bibliotheek op school

Om alle kinderen gelijke kansen te geven om te lezen, wil de bibliotheek doorlopend boeken op alle Molse basisscholen aanbieden. De schoolbibliotheek biedt hier een oplossing. De bibliotheek zorgt voor een actuele en gevarieerde boekencollectie, eventueel aangevuld met boeken van de school. De kinderen gaan regelmatig naar de schoolbibliotheek om boeken uit te lenen. Door het aanbod van boeken in de school krijgt elk kind de kans om vaker boeken te lezen.

Weg naar bibliotheek openhouden

Naast de eigen schoolbibliotheek moet ook de weg naar de bibliotheek zeker open blijven. Daarom organiseert de bibliotheek voor elke klas minstens één bezoek per schooljaar. Niet met het doel om boeken uit te lenen, wel om kinderen wegwijs te maken in de bibliotheek en het kiezen van boeken of om leesbevorderingsactiviteiten te volgen. Het moet een leuk bezoek zijn dat kinderen aanzet om de bibliotheek ook in de vrije tijd te bezoeken.

Een schoolbibliotheek in elke Molse basisschool

Elke Molse basisschool krijgt de kans om een schoolbibliotheek te laten installeren op school. Dit vraagt uiteraard ook de inzet van de scholen zelf. De bibliotheek streeft naar een schoolbibliotheek in elke Molse basisschool en doet een warme oproep aan de scholen die nog niet intekenden voor het project.

Meer info: bibliotheek, 014 33 07 64, bibliotheek@gemeentemol.be