Naar inhoud
Gemeente Mol

“Het virus zit nu overal, organiseer veilig je sociale contacten”

DJI_0119
donderdag 25 november 2021

De afgelopen week steeg het aantal wekelijkse besmettingen naar 586, wat overeenstemt met een incidentiegraad van 1.582 (aantal besmettingen op 100.000 inwoners voor de laatste 7 dagen). Dit is een verdere stijging van 66% op amper één week tijd, terwijl we vorige week al trieste recordcijfers bereikten. Het Heilig Hartziekenhuis trekt stevig aan de alarmbel én roept alle inwoners op om hun sociale contacten buiten het gezin zo veilig mogelijk te organiseren. Regel ontmoetingen buiten, draag een mondmasker, hou afstand, was je handen én gebruik zelftests om jezelf te controleren vooraleer je met anderen afspreekt. Ingaan op de uitnodiging voor de extra prik is en blijft essentieel, ook al komt de extra bescherming te laat om de huidige 4de golf snel te bedwingen. De medische coördinatiecel wil iedereen uitdrukkelijk bedanken die rechtstreeks of onrechtstreeks zijn of haar steentje bijdraagt om onze gemeente doorheen deze crisis te loodsen.

Heilig Hartziekenhuis

 • Het Heilig Hartziekenhuis schaalde afgelopen week vrijdag op naar fase 1b. Dit betekent dat de helft van de bedden op intensieve zorgen moest worden ingericht en voorbehouden voor coronapatiënten.
 • Op het niveau van het Ziekenhuisnetwerk Kempen is inmiddels 80% van de gecreëerde coronacapaciteit al opnieuw ingenomen. Een verdere opschaling is daardoor jammer genoeg onvermijdbaar. Hierdoor komt de reguliere medische zorg steeds meer onder druk, en moeten niet dringende ingrepen worden uitgesteld. Deze situatie stelt het ziekenhuis elke dag opnieuw voor moeilijke en zeer zware keuzes. Het ziekenhuis begrijpt dat dit voor de betrokken patiënten emotioneel bijzonder zwaar is om te dragen. Contacteer in elk geval niet zelf het ziekenhuis. Bij uitstel contacteert het ziekenhuis jou.
 • Het volledige Ziekenhuisnetwerk Kempen telt momenteel 115 coronapatiënten. Op dit moment is het Heilig Hartziekenhuis met 16 patiënten op de gewone corona-afdeling en 2 patiënten op intensieve zorgen relatief minder zwaar belast. Dit cijfer verandert evenwel dagelijks.
 • Het profiel van de opgenomen coronapatiënten blijft stabiel in vergelijking met de voorbije weken. In ongeveer 1/3 van de gevallen gaat het over ongevaccineerde veertigers, vijftigers en zelfs jonger. Het andere deel omvat gevaccineerde 65-plussers en/of mensen met immuniteitsaantastende aandoeningen.
 • Het ziekenhuis stelt dagelijks vast dat gevaccineerde patiënten een matiger ziekteverloop kennen, beter reageren op de behandeling en sneller herstellen.
 • Ook medewerkers van het ziekenhuis blijven niet gespaard van het virus. Het ziekenhuis kampt met een grote uitval van verpleegkundigen en andere zorgmedewerkers. Op één week tijd is dit aantal fors toegenomen door besmettingen en quarantaines. Zo steeg het afwezigheidscijfer van 8 naar 13%. Dit verhoogt de druk op de overige medewerkers. Dit cijfer is zeker niet uniek voor het Heilig Hartziekenhuis, maar geldt momenteel voor alle ziekenhuizen in het land (gemiddeld 15%). Ook scholen, zorginstellingen,… maar ook bedrijven worden met gelijkaardige afwezigheidscijfers geconfronteerd.
 • Het ziekenhuis roept iedereen op om sociale contacten buiten het gezin fors te beperken en/of fysieke ontmoetingen veilig te organiseren. Iedereen weet inmiddels perfect hoe dit moet. Vermijd drukke en slecht geventileerde binnenruimtes. Draag in die situaties altijd je mondmasker. Kies voor ontmoetingen buiten. Was je handen en houd afstand.
 • Wanneer je afspreekt met anderen is het altijd raadzaam om vooraf een zelftest af te nemen. Dit geeft geen 100% zekerheid, maar helpt wel als indicatie. Gebruik de test correct. Je moet het teststaafje minimum 20 secondes in elk neusgat houden.
 • Het ziekenhuis raadt bezoek van opgenomen patiënten door niet-gevaccineerde kinderen af.
 • Het ziekenhuis beklemtoont dat ons zorgsysteem bestaat uit vele deelsystemen. Verschillende deelsystemen zijn door de coronacrisis overbelast (huisartsen, testcentrum, spoedgevallendienst, intensieve zorgen, verpleging van opgenomen patiënten,…) terwijl dit minder of niet voor andere delen geldt. Zo is en blijft het veilig om raadplegingen bij specialisten, controleonderzoeken, radiologische onderzoeken,… te laten doorgaan. Stel deze zaken zeker niet uit! Het ziekenhuis is een veilige omgeving, goed georganiseerd om infectiegevaar te vermijden.
 • Een natuurlijke immuniteitsrespons na een infectie beschermt minder lang en minder intens dan een bescherming door vaccinatie. De vaccinaties – ook al zijn ze niet onfeilbaar - beschermen langer en beter, zo stelt het ziekenhuis. Ook de besmettingskans naar anderen ligt lager bij vaccinatie dan bij natuurlijke immuniteit, zo bewijzen de Ct-waardes.
 • Het ziekenhuis roept iedereen op om zeker in te gaan op de uitnodiging voor de extra prik. Jammer genoeg komt dit extra beschermend effect te laat om de 4de golf op heel korte termijn te bedwingen. Daarbij is het ook belangrijk om de wachtperiode in vergelijking met de eerste vaccinatie te respecteren. Dankzij deze wachttermijn biedt de extra prik een maximale bescherming. In het eerste kwartaal van 2022 zal iedereen deze extra prik gekregen hebben, wat voldoende tijdig is om bescherming te bieden bij de mogelijke/vermoedelijke 5de

Besmettingen & testcentrum

 • Het aantal besmettingen steeg de afgelopen week verder naar 586 positieve testen. Dit stemt overeen met een incidentiegraad van 1582. We overschrijden hiermee jammer genoeg het ‘besmettingsrecord’ van vorige week met 66%.
 • We hopen dat deze stijgende trend snel keert, aangezien in het verleden de evolutie van de ziekenhuisopnames de besmettingscijfers steeds met enkele weken vertraging volgt.
 • Binnen dit hoge besmettingsaantal vallen twee leeftijdscategorieën sterk op met de hoogste cijfers: de 0-9-jarigen met 101 besmettingen en de 40-49-jarigen met 97 besmettingen.
 • Het testcentrum draait – net zoals vele huisartsen(praktijken) - op volle capaciteit. Meer testen zijn onmogelijk omdat de labocapaciteit dit niet toelaat. Naast de staalafname is het minstens even belangrijk dat elke test zo snel mogelijk geanalyseerd wordt.
 • Voor het ecocentrum kan je online een testafspraak inboeken. De tijdssloten hiervoor geven we stapsgewijs vrij. Zo stellen we iedere dag nog vrije momenten voor de dag zelf beschikbaar. Ook de artsen kunnen nog extra tijdssloten inboeken. Zo garanderen we dat ook inwoners met ziektesymptomen snel kunnen getest worden én worden niet alle testmogelijkheden op voorhand ingenomen voor de ‘dag 7’-testen.
 • De positiviteitsratio van de afgenomen testen ligt bijzonder hoog, tot sommige dagen zelfs bijna de helft. Het virus is momenteel overal aanwezig. Vanuit het lokaal contactonderzoek is het momenteel vrijwel onmogelijk om nog scherp afgelijnde besmettingsclusters te identificeren, aangezien er zowel in elke familie besmettingen voorkomen.

 

Vaccinatiecentrum

 • Het vaccinatiecentrum staat de komende weken voor een bijzonder drukke periode. Alle medewerkers en vrijwilligers zijn evenwel bijzonder gemotiveerd om opnieuw stevig aan de slag te gaan.
 • Afgelopen weekend verstuurden we 3.500 uitnodigingen naar inwoners van alle leeftijden die eerder Johnson & Johnson kregen.
 • Woensdagnacht 24 november vertrokken prikuitnodigingen naar 3.300 inwoners. Deze uitnodigingen gingen hoofdzakelijk naar zorgverleners en 60- tot 70-jarigen die de wachttermijn van zes maanden met hun laatste Pfizer-vaccin bereikt hebben. Zo kregen we inmiddels van Vlaanderen de mogelijkheid om ook al de 60- tot 64-jarigen uit te nodigen voor de extra prik. Veelal gaat het nu om risicopatiënten die ook bij de eerste vaccinatiecampagne tot een prioritaire groep behoorden, waardoor ze stilaan de tussentermijn overschrijden.
 • Het massaal uitsturen van uitnodigingen had een stevige impact op ons callcenter. Donderdagvoormiddag 25 november werden onze medewerkers overspoeld met oproepen, waardoor de wachttijden opliepen. Daarom communiceerden we enkele verzoeken. Is je vraag minder dringend? Heb je een vaccinatie-uitnodiging die je wilt bevestigen voor half december? Bevestig deze afspraak online of contacteer het callcenter in de loop van volgende week, best in de namiddag. Je hebt hiervoor nog voldoende tijd.
 • We blijven ijveren bij Vlaanderen om versneld de extra prik te kunnen uitrollen. Wij zijn klaar om iedereen die de wachttermijn (6 maanden voor Pfizer, 4 maanden voor Astra Zeneca en 2 maanden voor Johnson & Johnson) bereikt, meteen te kunnen uitnodigen voor een prikmoment.
 • Alle inwoners die in ons vaccinatiecentrum gevaccineerd werden met Astra Zeneca en een extra Pfizer-prik wensen, vragen we om zich te registreren op vaxlist.be. Vanuit de reservelijst kom je mogelijk sneller in aanmerking voor de extra prik dan wanneer je wacht op het reguliere uitnodigingsproces. We gebruiken VAXLIST voor last-minute oproepen wanneer er extra prikken beschikbaar zijn op een vaccinatiedag
 • Plande je een afspraak voor je extra vaccinatie maar kan je niet aanwezig zijn omdat je zelf besmet raakte? Stel dan je vaccinatie uit tot een later moment. Je kan je afspraak enkel verplaatsen door te bellen naar het callcenter op het nummer 014 38 90 47
 • Plande je een afspraak in, maar werk je in de zorg en kreeg je intussen via je werkgever een extra vaccinatie? Annuleer je afspraak dan ook telefonisch via  014 38 90 47.
 • Inmiddels bereikten we een vaccinatiegraad van exact 95,44% bij alle inwoners ouder dan 12 jaar. Na de eerste vaccinatieperiode hebben veel ‘herkansers’ zich alsnog aangemeld om zich te laten vaccineren. Inmiddels gaat dit al om 3.894 inwoners van onze eerstelijnszone. Late beslissers blijven nog steeds welkom om zich aan te melden bij het callcenter van het vaccinatiecentrum via het nummer 014 38 90 47. Je krijgt dan meteen een voorstel voor twee prikmomenten.

Scholen & zorginstellingen

 • Het virus is momenteel vrijwel aanwezig in alle scholen. Zeer weinig scholen blijven gespaard van besmettingen en klasquarantaines. Vooral in de lagere scholen zien we veel besmettingen onder de leerlingen.
 • Het CLB kan de toevloed aan meldingen nauwelijks volgen.
 • Daarnaast wordt het op steeds meer scholen moeilijk om de schoolwerking praktisch te organiseren door de afwezigheden binnen het leerkrachtenteam. Steeds meer leerkrachten zijn meerdere dagen afwezig door besmetting of quarantaine.
 • Aangezien er geen vervangers op de arbeidsmarkt meer beschikbaar zijn, hebben meerdere scholen de schoolwerking voor één of meerdere klassen al tijdelijk moeten stilleggen. Wanneer haalbaar wordt er gewerkt met afstandsonderwijs.
 • In de middelbare scholen valt het aantal besmettingen onder de leerlingen dankzij de vaccinaties (91,07% vaccinatiegraad bij de 12 – 17-jarigen in onze zone) nog relatief goed mee. Hier zorgen vooral de afwezigheden van de leerkrachten voor problemen.
 • De extra prik werd in de meeste zorgcentra en zorginstellingen enkele weken geleden al uitgerold. Daardoor kennen we in deze instellingen slechts sporadische besmettingen maar geen grote uitbraken. De druk op de medewerkers ligt ook hier hoog door de uitval van medewerkers.