Naar inhoud
Gemeente Mol

Vijf projecten ontvangen subsidie ter promotie en bevordering lokale economie

20140927_152754
Dit nieuwsbericht is niet actueel.
vrijdag 10 april 2015

Het college van burgemeester en schepenen keurde de subsidies goed ter promotie en bevordering van de lokale economie voor 2015. Vijf projecten die aan de voorwaarden voldoen, ontvangen een subsidie, met een maximum van 5 000 euro. Met deze subsidie wil het gemeentebestuur de economie in onze gemeente extra leven inblazen.

Initiatieven die zich richten tot een verbetering van het imago en het promoten van de KMO of industrie, een opwaardering van het handelscentrum of de lokale economie in het algemeen bevorderen, komen in aanmerking.

 

Volgende initiatieven dienden op basis van het subsidiereglement tijdig een aanvraag in en werden – na advies door de adviesraad lokale economie – door het college van burgemeester en schepenen goedgekeurd.

 

> Ontspanningscomité Ginderbroek

  • Organisatie avondmarkt en het handelarenspel op 29 en 30 mei (3 450 euro)
  • Vernieuwen kerstverlichting (1 875 euro)

 

> Corbiekroegen

  • Organisatie Schlagerparade tijdens de braderij op 26 juni (5 000 euro)

 

> UNIZO Mol

  • Organisatie ‘Dag van de Klant’ op 26 september (937,50 euro)
  • Organisatie ‘De Molse Kei 2014’ (937,50 euro)

 

Resterend bedrag

Van het totaal voorziene subsidiebedrag van 12 200 euro blijft er nog 2 800 euro over. Dit resterende bedrag wordt door de dienst lokale economie aangewend voor animatie op de braderij.

 

Subsidieaanvragen 2016

Initiatieven of projecten die volgend jaar van een subsidie willen genieten, moeten uiterlijk voor 15 februari 2016 een subsidieaanvraag indienen. Vul hiervoor het e-formulier in op www.ondernemeninmol.be. Alle aanvragen worden voor advies voorgelegd aan de adviesraad voor lokale economie. Meer informatie en het subsidiereglement vind je eveneens op deze website. Het gemeentebestuur zoekt vooral naar nieuwe en frisse ideeën.

Meer info: dienst lokale economie, 014 33 08 98, lokale.economie@gemeentemol.be