Naar inhoud
Gemeente Mol

Zeilen, zeilclub Sailability

Wat?

Sailabity is een heel bijzondere zeilclub. Zowel zeilers zonder als zeilers met een fysieke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking zijn er welkom. De club beschikt ook over aangepaste boten zodat iedereen de kans krijgt om deze prachtige natuursport te leren kennen en te beoefenen. Tussen april en oktober vaart de club elke zondag van 11 tot 17 uur op de Kanaalplas in Zilvermeerhaven Port Aventura.

Voor wie?

Zowel zeilers zonder als zeilers met een fysieke, visuele, auditieve of verstandelijke beperking zijn er welkom.

Hoe aanvragen?

Om lid te worden, moet je vooraf inschrijven. Dit kan rechtstreeks via het inschrijvingsformulier op de site www.sailability.be.

Kostprijs?

Het jaarlijks lidgeld bedraagt:

  • 80 euro voor het eerste gezinslid
  • 60 euro voor het tweede gezinslid
  • 40 euro voor het derde gezinslid
  • 20 euro voor het vierde en de andere gezinsleden

Personen die op hetzelfde adres ingeschreven zijn worden als gezin beschouwd.

Meer info

Zilvermeerhaven Port Aventura, 014 47 22 58, info@zilvermeerhaven.be, www.sailability.be