Naar inhoud
Gemeente Mol

Identiteitsbewijs niet-Belgisch kind jonger dan 12 jaar

Maak hier online een afspraak.

Wat?

Het identiteitsbewijs voor niet-Belgische kinderen is een kartonnen verblijfsdocument. Het vermeldt de identiteitsgegevens en het adres van het kind, de namen van de ouders en het telefoonnummer van een contactpersoon die kan verwittigd worden in geval van nood.

Het document vervangt in geen geval de identiteitskaart of het paspoort van het land waarvan het kind de nationaliteit bezit.

Voor wie?

Niet-Belgische kind jonger dan 12 jaar dat ingeschreven is in de registers en recht heeft op een verblijf in België.

Voorwaarden?

De ouder(s) of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen, vragen het identiteitsbewijs aan.

Het identiteitsbewijs moet bij iedere adreswijziging worden vernieuwd.

Het identiteitsbewijs vervalt:

  • Na verloop van de geldigheidsduur
  • Bij verandering van verblijfplaats of adres
  • Bij verandering van naam, voornaam of nationaliteit
  • Vanaf 12 jaar

Hoe aanvragen?

Je maakt een afspraak voordat je langskomt op de vreemdelingendienst.

De persoon die het ouderlijk gezag over het kind uitoefent, komt samen met het kind naar de vreemdelingendienst

Breng mee naar de afspraak

  • Je eigen identiteitskaart of verblijfskaart
  • Een recente pasfoto van je kind
  • Het vervallen identiteitsbewijs van je kind
  • De telefoonnummers van personen die in geval van nood kunnen verwittigd worden
  • Gescheiden ouders brengen een kopie van het vonnis van het hoederecht mee. 

Kostprijs?

2 euro

Afhandeling?

Het identiteitsbewijs wordt onmiddellijk afgeleverd.