Naar inhoud
Gemeente Mol

Lid worden

Wat?

Als je lid wordt van de bibliotheek, kan je allerlei bibliotheekmaterialen uitlenen (boeken, tijdschriften, cd’s, dvd’s,…) en gebruik maken van de computers op de eerste verdieping.

Voorwaarden?

Je wordt als lid ingeschreven na voorlegging van je identiteitsbewijs. Adreswijzigingen deel je liefst onmiddellijk mee.

Hoe aanvragen?

Persoonlijk

Aan de balie van de bibliotheek

Kostprijs?

Er zijn drie mogelijkheden:

1. Je bezit de Belgische nationaliteit

  • Lid worden is gratis. Je lidmaatschap koppelen we aan je elektronische identiteitskaart.

 2. Je bezit de Belgische nationaliteit niet en woont niet in België

  • Lid worden is gratis. Je lidmaatschap koppelen we aan je elektronische identiteitskaart.
  • Je betaalt bij je inschrijving een waarborgsom van 12,50 euro die je onmiddellijk terugbetaald krijgt na het beëindigen van je lidmaatschap.

3. Je bezit de Belgische nationaliteit niet, woont niet in België maar je beschikt over een gelegitimeerd bewijs, uitgereikt door het OCMW-bestuur van Mol.

  • Lid worden is gratis. Je lidmaatschap koppelen we aan je elektronische identiteitskaart.
  • Je moet bij je inschrijving geen waarborgsom betalen.

Afhandeling?

Inschrijven aan de balie:

fase

Wie

Doet wat

1.

Burger

Meldt aan de balie dat hij/zij lid wil worden

2.

Bibliotheek

  • Vraagt je elektronische identiteitskaart
  • Vult alle noodzakelijke gegevens in in het computersysteem
  • Overhandigt je het reglement en geeft je de nodige informatie