Naar inhoud
Gemeente Mol

foto foto

Wim Caeyers (CD&V)

Functie:
 • Burgemeester(-voorzitter)

  • Burgerlijke stand
  • Dienstverlening en communicatie
  • Patrimonium
  • Personeel
  • Seniorenzorg
  • Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning)

  Zitdag

  Op afspraak via het nummer 014 33 08 51.

tel. 014 33 08 50
wim.caeyers@gemeentemol.be
foto

Andreas Verbeke (N-VA)

Functie:
 • Schepen

  • Financiën
  • Mobiliteit
  • Openbare werken
  • Ruimtelijke ordening en planning/woonbeleid

  Zitdag

  Enkel op afspraak.

gsm 0475 75 65 72
tel. 014 33 08 56
andreas.verbeke@gemeentemol.be
foto

Lieve Heurckmans (CD&V)

Functie:
 • Schepen

  • Dorpsontwikkeling & samenlevingsopbouw
  • Kansarmoede
  • Kinderopvang
  • Landbouw
  • Lokale economie

  Zitdag

  Enkel op afspraak.

gsm 0496 65 18 08
tel. 014 33 08 60
lieve.heurckmans@gemeentemol.be
foto Foto

Hilde Valgaeren (N-VA)

Functie:
 • Schepen

  • Bibliotheek
  • Cultuur(centrum)
  • Onderwijs
  • Mondiaal beleid
  • Volksgezondheid

  Zitdag

  Zitdag op afspraak.

gsm 0477 78 92 85
tel. 014 33 08 61
hilde.valgaeren@gemeentemol.be
foto

Hans De Groof (N-VA)

Functie:
 • Schepen

  • Dierenwelzijn
  • ICT
  • Jeugd
  • Natuurgebieden
  • Sport
  • Toerisme en evenementen

  Zitdag

  Zitdag op afspraak.

gsm 0498 46 48 32
tel. 014 33 08 57
hans.degroof@gemeentemol.be
foto foto

Mia Belmans (N-VA)

Functie:
 • Schepen

  • Gelijke kansen
  • Senioren
  • Sociaal woonbeleid

  Zitdag

  Zitdag op afspraak. 

gsm 0497 27 32 14
tel. 014 33 08 54
maria.belmans@gemeentemol.be
foto foto

Frederik Loy (CD&V)

Functie:
 • Schepen

  • Begraafplaatsen
  • Energie
  • Erfgoed
  • Groen
  • Milieu
  • Natuur
  • Erediensten
  • Nucleaire zaken

  Zitdag

  Zitdag op afspraak.

gsm 0472 66 74 68
frederik.loy@gemeentemol.be
foto foto

Wendy Soeffers (N-VA)

Functie:
 • Schepen

  • Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening
  • Personen met een beperking
  • Sociale Zaken

  Zitdag

  Zitdag op afspraak.

gsm 0475 24 20 99
tel. 014 33 08 53
wendy.soeffers@gemeentemol.be
foto

Stefan Hendrix

Functie:
 • Algemeen directeur

  • algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke diensten
  • hoofd van het gemeentepersoneel
  • voorbereiding van de college- en gemeenteraadsdossiers
tel. 014 33 08 40
stefan.hendrix@gemeentemol.be